Uwaga: Substancje niebezpieczne!

Film jest zmienioną wersją „Napo w krainie niebezpiecznych substancji”, filmu wyprodukowanego w 2003 r. Wprowadzono zmiany, aby ujednolicić znaki (piktogramy) stosowane w transporcie towarów niebezpiecznych oraz znaki stosowane w klasyfikacji produktów, oznakowaniu i pakowaniu substancji chemicznych. Siedem istniejących piktogramów zostanie zastąpionych dziewięcioma.

Ważne daty to: 1 grudnia 2010 r., kiedy substancje będą musiały być przeklasyfikowane i oznakowane zgodnie z nowym systemem światowym (GHS) i 1 czerwca 2015 r., kiedy ten sam proces zostanie zastosowany wobec mieszanin (wcześniej zwanych preparatami).

Napo bierze udział w serii krótkich scenek, w których ma do czynienia z substancjami chemicznymi, w tym również z substancjami drażniącymi, łatwopalnymi, żrącymi, toksycznymi lub szkodliwymi dla środowiska. Po każdej scence następuje krótka sekwencja, w której pokazano, jak zapobiegać wypadkom poprzez stosowanie w pracy dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa. Film jest odpowiedni dla wszystkich sektorów i grup pracowników. Celem poszczególnych scen jest zwrócenie uwagi na znaczenie oznakowania produktów chemicznych. Po „wybuchowej” pierwszej scenie, sześć sekwencji ukazuje najpierw błędny sposób postępowania, wraz z poważnymi konsekwencjami, a następnie prawidłowy sposób postępowania przy przestrzeganiu instrukcji bezpieczeństwa.


Wstęp

Kliknij obraz aby obejrzeć film

Szkodliwe

Kliknij obraz aby obejrzeć film

Drażniące

Kliknij obraz aby obejrzeć film

Łatwopalne

Kliknij obraz aby obejrzeć film

Żrące

Kliknij obraz aby obejrzeć film

Toksyczne

Kliknij obraz aby obejrzeć film

Szkodliwe dla środowiska

Kliknij obraz aby obejrzeć film

Zakończenie

Kliknij obraz aby obejrzeć film


Alpha Outsourcing
Szkolenia bhp Kraków, kursy bhp Kraków, obsługa BHP Kraków, ocena ryzyka zawodowego, wypadki przy pracy, plan BIOZ, Państwowa Inspekcja Pracy, bhp na budowie, Małopolska

« Powrót