Chroń skórę

Film podnosi świadomość na temat zagrożeń związanych z narażaniem skóry na substancje szkodliwe (a czasem nie aż tak szkodliwe), sytuacji, w których dochodzi do takiego narażenia oraz sposobów uniknięcia ryzyka, ochrony skóry i zapobiegania szkodom. Napo dowiaduje się o wielu różnych sytuacjach, w których narażenie na substancje chemiczne i inne substancje może spowodować problemy skórne. Uczy się o niezwykłych cechach skóry i rozbiera się do naga, aby pokazać widzom „Wszystko, co chcieliby wiedzieć o ... swojej skórze”. Opowiada o środkach służących zapobieganiu problemom i przypomina o trzech istotnych zasadach: unikaj – chroń – sprawdzaj.Unikanie lub zminimalizowanie kontaktu z substancjami chemicznymi osiąga się poprzez eliminację - stosując metodę mechaniczną zamiast chemicznej; poprzez zastąpienie - stosując bezpieczniejszą alternatywę oraz poprzez zachowanie bezpiecznej odległości - stosując narzędzia zamiast wykonywania czynności ręcznie. Środki ochrony indywidualnej są tak zaprojektowane, aby chronić skórę, ale Napo przypomina nam o znaczeniu pielęgnacji skóry: szybkim usuwaniu substancji chemicznej, właściwym myciu i dokładnym osuszaniu skóry oraz o regularnym używaniu kremów do skóry.


Kliknij obraz aby obejrzeć film
 

Alpha Outsourcing
Szkolenia bhp Kraków, kursy bhp Kraków, obsługa BHP Kraków, ocena ryzyka zawodowego, wypadki przy pracy, plan BIOZ, Państwowa Inspekcja Pracy, bhp na budowie, Małopolska

« Powrót