Bezpieczna konserwacja

Złe standardy konserwacji są poważną przyczyną wypadków w pracy i chorób zawodowych. Wiele wypadków ma miejsce w trakcie prac konserwacyjnych, z powodu braku konserwacji lub w wyniku niskiej jakości konserwacji.

W filmie Napo jest pokazany w różnych sytuacjach – czasem jest konserwatorem, czasem pracownikiem. Widzimy znaczenie izolowania lub blokowania maszyn, gdy są one poddawane pracom konserwatorskim, problemów związanych z ukrytymi zagrożeniami i pracą w zamkniętych pomieszczeniach oraz widzimy, jak ważne jest, aby kompetentne osoby przeprowadzały prace konserwacyjne, w szczególności kontrole i testowanie.

Film – dotyczący wszystkich sektorów i pracowników na wszystkich poziomach – ma na celu promowanie dobrych praktyk oraz zwrócenie uwagi na znaczenie bezpiecznej konserwacji.


Wstęp

Kliknij obraz aby obejrzeć film

Licz na siebie

Kliknij obraz aby obejrzeć film

Ukryte zagrożenia

Kliknij obraz aby obejrzeć film

Nie improwizuj

Kliknij obraz aby obejrzeć film

Śpiesz się powoli

Kliknij obraz aby obejrzeć film

Sam sobie wrogiem

Kliknij obraz aby obejrzeć film

I co dalej?

Kliknij obraz aby obejrzeć film

Zakończenie

Kliknij obraz aby obejrzeć film


Alpha Outsourcing
Szkolenia bhp Kraków, kursy bhp Kraków, obsługa BHP Kraków, ocena ryzyka zawodowego, wypadki przy pracy, plan BIOZ, Państwowa Inspekcja Pracy, bhp na budowie, Małopolska

« Powrót