Opowieść o znakach

Pierwszy film z serii filmów o Napo to wprowadzenie do znaków BHP i symboli BHP napotykanych w miejscu pracy. Stanowi on użyteczny przewodnik dla nowo zatrudnionych i cenny sposób odświeżenia wiedzy dla pozostałych pracowników. W filmie zilustrowano różnorodne sytuacje w miejscu pracy, w których znaki BHP odgrywają ważną rolę. Film jest odpowiedni dla wszystkich sektorów i pracowników wszystkich szczebli, w szczególności dla młodych osób przechodzących szkolenia BHP lub odbywających praktyki.

Celem filmu jest informowanie odbiorców o znakach BHP w miejscu pracy, propagowanie wiedzy o tym, jak istotne jest stosowanie się do  znaków bhp oraz poznanie i rozpoznawanie znaczenia znaków bhp na postawie ich kształtu i koloru. Powstało trzynaście scenek. Każda scenka odnosi się do sytuacji w miejscu pracy, gdzie Napo napotyka na znaki bhp, które ożyły, aby nauczyć go jak je rozpoznawać, oraz aby zrozumiał, jak ważne jest przestrzeganie zasad bhp. Sekwencje te ukazują, co się dzieje, jeśli nie przestrzega się znaków bhp, a także pokazują, jakie są techniczne i organizacyjne przeszkody dla skutecznego funkcjonowania tych znaków.

Wstęp

Kliknij obraz aby obejrzeć film

Znaki ostrzegawcze BHP

Kliknij obraz aby obejrzeć film

Uwaga - prace na wysokości

Kliknij obraz aby obejrzeć film

Uwaga - wózki widłowe

Kliknij obraz aby obejrzeć film

Znaki zakazu

Kliknij obraz aby obejrzeć film

Zakaz palenia

Kliknij obraz aby obejrzeć film

Zakaz dla wózków widłowych

Kliknij obraz aby obejrzeć film

Znaki nakazu

Kliknij obraz aby obejrzeć film

Obowiązek ochrony oczu

Kliknij obraz aby obejrzeć film

Obowiązek ochrony słuchu

Kliknij obraz aby obejrzeć film

Obowiązek noszenia hełmu ochronnego

Kliknij obraz aby obejrzeć film

Znaki ratunkowe

Kliknij obraz aby obejrzeć film

Droga ewakuacyjna

Kliknij obraz aby obejrzeć film

Pierwsza pomoc

Kliknij obraz aby obejrzeć film

Znaki przeciwpożarowe

Kliknij obraz aby obejrzeć film

Sprzęt gaśniczy

Kliknij obraz aby obejrzeć film

Alarm przeciwpożarowy

Kliknij obraz aby obejrzeć film

Zakończenie

Kliknij obraz aby obejrzeć film


Alpha Outsourcing
Szkolenia bhp Kraków, kursy bhp Kraków, obsługa BHP Kraków, ocena ryzyka zawodowego, wypadki przy pracy, plan BIOZ, Państwowa Inspekcja Pracy, bhp na budowie, Małopolska

« Powrót