Podstawy

Film skupia się na powszechnych rodzajach ryzyka w miejscu pracy i nadaje się idealnie dla młodych osób o niewielkim doświadczeniu lub bez doświadczenia w pracy. W filmie podkreślono, że trzeba mieć świadomość ryzyka, przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy, oraz że istotną rolę odgrywają szkolenia. Film jest odpowiedni dla wszystkich sektorów i pracowników wszystkich szczebli, w szczególności dla młodych osób przechodzących szkolenia lub odbywających praktyki. Celem filmu jest podniesienie świadomości o podstawowych rodzajach ryzyka oraz zachęcenie odbiorców do zastanowienia się nad wypadkami i możliwościami ich unikania. Przedstawiono dziewięć nieszczęśliwych wypadków i każdy z nich ilustruje typowe ryzyko dla osób indywidualnych i ryzyko wspólne w przedsiębiorstwie. W filmie podkreślono, jak ważne jest właściwe oznakowanie zagrożeń, zrozumienie etykiet ostrzegawczych, bezpieczna podróż do i z pracy, korzystanie z odpowiednich środków ochrony osobistej, niepodejmowanie ryzyka, używanie odpowiednich i najbardziej właściwych opakowań, unikanie „drogi na skróty” oraz dopilnowanie, aby sprzęt w pracy obsługiwali wykwalifikowani pracownicy.

Wstęp

Kliknij obraz aby obejrzeć film

Dlaczego oznaczenia są ważne

Kliknij obraz aby obejrzeć film

Same oznaczenia nie wystarczą

Kliknij obraz aby obejrzeć film

Czytajmy etykiety

Kliknij obraz aby obejrzeć film

Korzystam z komunikacji miejskiej

Kliknij obraz aby obejrzeć film

Odpowiednie środki w odpowiednim czasie

Kliknij obraz aby obejrzeć film

Improwizujesz - ryzykujesz

Kliknij obraz aby obejrzeć film

Właściwe opakowanie

Kliknij obraz aby obejrzeć film

Nadmierna presja szkodzi

Kliknij obraz aby obejrzeć film

Niewłaściwy materiał + niekompetencja = wypadek

Kliknij obraz aby obejrzeć film


Alpha Outsourcing
Szkolenia bhp Kraków, kursy bhp Kraków, obsługa BHP Kraków, ocena ryzyka zawodowego, wypadki przy pracy, plan BIOZ, Państwowa Inspekcja Pracy, bhp na budowie, Małopolska

« Powrót