Czysta sprawa

Film ilustruje zagrożenia BHP, na jakie narażeni są pracownicy sektora utrzymania czystości i podwykonawcy, w tym poślizgnięcia i potknięcia, upadki, ręczna obsługa maszyn oraz praca w pojedynkę. Docelowi odbiorcy to podwykonawcy i przedsiębiorstwa sektora utrzymania czystości, mimo to film jest odpowiedni dla wszystkich sektorów i pracowników wszystkich szczebli, w szczególności dla młodych osób przechodzących szkolenia lub odbywających praktyki. Cele filmu to uświadomienie zagrożeń powszechnie spotykanych w sektorze utrzymania czystości oraz umożliwienie wskazania działań zapobiegawczych. Czasami Napo jest ostrożny, innym razem podejmuje ryzyko. Razem z Napette, koleżanką z pracy, szefem i klientami, jest narażony na różnego rodzaju ryzyko. Przedstawione sytuacje stanowią okazję do poruszenia kwestii organizacji i planowania pracy, znaków bezpieczeństwa, korzystania z drabin i schodów, problemów z ręczną obsługą maszyn, pracy zespołowej i obiegu informacji.


Czysta sprawa

Kliknij obraz aby obejrzeć film

Zmiana planu

Kliknij obraz aby obejrzeć film

Praca na wysokości

Kliknij obraz aby obejrzeć film

Co za dużo, to niezdrowo

Kliknij obraz aby obejrzeć film

Plan bezpieczeństwa

Kliknij obraz aby obejrzeć film

Żółta kartka

Kliknij obraz aby obejrzeć film

Bodybuilding

Kliknij obraz aby obejrzeć film

Anioł stróż

Kliknij obraz aby obejrzeć film

Zakończenie

Kliknij obraz aby obejrzeć film
« Powrót