Stop hałasowi

Hałas w pracy dotyka tysięcy pracowników. Celem filmu jest zilustrowanie niektórych głównych przyczyn utraty słuchu i podkreślenie konieczności kontrolowania hałasu u jego źródła, podejmowania działań zapobiegawczych oraz, w miarę potrzeby, noszenia odpowiednich ochronników słuchu. Film jest odpowiedni dla wszystkich sektorów i pracowników wszystkich szczebli, w szczególności dla młodych osób przechodzących szkolenia lub odbywających praktyki.


Stop hałasowi!

Kliknij obraz aby obejrzeć film

Straty nie do odrobienia

Kliknij obraz aby obejrzeć film

Głuchy na zagrożenia

Kliknij obraz aby obejrzeć film

Hałas w biurze

Kliknij obraz aby obejrzeć film

Ciąża a hałas

Kliknij obraz aby obejrzeć film

W głuszy

Kliknij obraz aby obejrzeć film

Nie pogarszaj sprawy

Kliknij obraz aby obejrzeć film

Zakończenie

Kliknij obraz aby obejrzeć film


Alpha Outsourcing
Szkolenia bhp Kraków, kursy bhp Kraków, obsługa BHP Kraków, ocena ryzyka zawodowego, wypadki przy pracy, plan BIOZ, Państwowa Inspekcja Pracy, bhp na budowie, Małopolska

« Powrót