Ryzykowne sytuacje

„Ryzykowne przedsięwzięcie” opowiada o zagrożeniach i ryzyku w pracy oraz o potrzebie oceny ryzyka i podejmowaniu odpowiednich działań, aby zwiększyć bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy. Film analizuje ryzyko i niektóre najczęstsze zagrożenia w miejscu pracy oraz konieczność „zatrzymania się, pomyślenia i zadziałania”, aby zmniejszyć liczbę wypadków w pracy i występowanie chorób zawodowych. Film ma służyć jako pomoc szkoleniowa, aby przedstawić ocenę ryzyka i takie pojęcia, jak ryzyko i zagrożenia.


Wstęp

Kliknij obraz aby obejrzeć film

Oceń ryzyko

Kliknij obraz aby obejrzeć film

Rozpoznaj ryzyko

Kliknij obraz aby obejrzeć film

Reaguj na zagrożenie

Kliknij obraz aby obejrzeć film

Różne rodzaje zagrożeń

Kliknij obraz aby obejrzeć film

Eliminuj ryzyko

Kliknij obraz aby obejrzeć film

Bezpieczeństwo się opłaca

Kliknij obraz aby obejrzeć film

Zakończenie

Kliknij obraz aby obejrzeć film

 


Alpha Outsourcing
Szkolenia bhp Kraków, kursy bhp Kraków, obsługa BHP Kraków, ocena ryzyka zawodowego, wypadki przy pracy, plan BIOZ, Państwowa Inspekcja Pracy, bhp na budowie, Małopolska

« Powrót