Bezpieczeństwo w pracy… i poza miejscem pracy

Film opowiada o Napo - wzorowym robotniku. Jednak po pracy nasz bohater w różnych sytuacjach ignoruje zagrożenia i zasady. W konsekwencji prowadzi to niemal do wypadku, a w końcu - w wyniku uprawiania sportu - do urazu, przez który Napo ląduje w szpitalu. Sytuacje związane ze spędzaniem wolnego czasu obejmują prowadzenie samochodu, zajęcia w domu, styl życia, spotkania towarzyskie i uprawianie sportu. Ze strony internetowej można pobrać krótki quiz (dostępny też na DVD), który można wykorzystać do omówienia kilku zasad ze słuchaczami.

Podstawową grupą docelową tego filmu o Napo są pracownicy firmy. Film pomyślany jest jako narzędzie zwracania uwagi na bezpieczeństwo podczas spędzania wolnego czasu. Film można także wykorzystywać w szkoleniach kierowników w kontekście zarządzania nieobecnościami w pracy.

Kliknij obraz aby obejrzeć film
 

Alpha Outsourcing
Szkolenia bhp Kraków, kursy bhp Kraków, obsługa BHP Kraków, ocena ryzyka zawodowego, wypadki przy pracy, plan BIOZ, Państwowa Inspekcja Pracy, bhp na budowie, Małopolska

« Powrót