Obowiązki pracodawcy związane z BHP

Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jakie ciążą na każdym pracodawcy są obszerne i mogą przysporzyć o ból głowy nawet najlepszego managera.  Spełnienie wszystkich wymagań narzuconych przez Kodeks Pracy oraz Rozporządzenie często bywa trudnym do spełnienia zadaniem i generuje dodatkowe koszty oraz stratę czasu Państwa oraz Państwa Pracowników.

 

Podstawowymi obowiązkami  których należy dopilnować to m.in.:


 1. Organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,Zapewnić przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad BHP,
 2. Oceniać i dokumentować Ryzyko Zawodowe na stanowisku pracy
 3. Zapewnić wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
 4. Przeszkolić pracowników w zakresie bhp przed dopuszczeniem do pracy,
 5. Prowadzać szkolenia okresowe bhp.
 6. Prowadzić rejestry (wypadków, chorób zawodowych, zagrożeń, szkoleń bhp itp.)
 7. Przeprowadzać dochodzenia powypadkowe
 8. I wiele wiele innych…….

Dlatego nasza firma oferuje Państwu kompleksową obsługę BHP w ramach outsourcingu.

Zgodnie z Kodeksem Pracy:

"Pracodawca może powierzyć wykonanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy"  - Podstawa prawna: Art. 23711 Kodeksu pracy.

Przenosząc część swoich zadań na wykonawcę uzyskujecie Państwo wykonanie usług po niższym koszcie, za to z gwarancją lepszej jakości.

Naszym Klientom zapewniamy:

 • profesjonalne wykonanie powierzonych zadań z zakresu bhp
 • zgodność z obowiązującymi przepisami prawa
 • poufność wszelkich danych
 • indywidualne podejście do każdego z klientów

 hp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp krakówbhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp krakówbhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp krakówbhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp krakówbhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp

« Powrót