Szkolenia z zakresu BHP Kraków - dlaczego i dla kogo?

Aby szkolenia nie były nudne i monotonne nie można się ograniczyć do cytowania bądź, co gorsza czytania przepisów prawa pracy oraz z zakresu BHP. Pracownika należy zainteresować tematem, pokazać mu cel szkolenia oraz uświadomić ile wiedzy ze szkolenia może wynieść. Jak to zrobić?

to już nasze zadanie.

Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego szkolenia bhp oraz do każdej szkolonej osoby, potrafimy osiągnąć cel, o którym inne firmy szkoleniowe mogą tylko pomarzyć. Świadomość bezpieczeństwa uzyskana na zorganizowanych przez nas szkoleniach bhp, zaowocuje zmniejszoną ilością wypadków w pracy, a co za tym idzie zmniejszoną ilością zwolnień lekarskich, podniesieniem bezpieczeństwa pracy, podniesieniem świadomości pracowników w zakresie bhp oraz Państwa spokojem o pewniejsze jutro.


Dlaczego musimy szkolić pracowników z zakresu bhp?

1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy1)

3. Po odpowiednim szkoleniu bhp pracownicy świadomi są swoich obowiązków w zakresie BHP. pracują bezpieczniej zwracając uwagę na zagrożenia występujące w zakładzie pracy oraz przepisy bhp, potrafią odpowiednio się zachować w niebezpiecznej oraz zaskakującej sytuacji, poznają podstawy udzielania pierwszej pomocy oraz gaszenia pożarów, co w przyszłości procentuje na korzyść pracodawcy.


Kogo należy szkolić z zakresu bhp - wszystkich pracowników i oczywiście pracodawcę.

Dzięki współpracy z naszą firmą mają Państwo możliwość sprawnie przeprowadzić szkolenia z zakresu BHP, PPOŻ. i Pierwszej Pomocy.

Przeprowadzamy:

  1. Szkolenia wstępne BHP
  2. Szkolenia okresowe BHP (pracodawcy, osoby kierujące pracownikami, kadra inżynieryjno - techniczna, pracownicy administracyjno - biurowi, pracownicy na stanowiskach robotniczych)
  3. Szkolenia i wykłady z pierwszej pomocy
  4. Szkolenia ppoż.

 

hp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp krakówbhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp krakówbhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp krakówbhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp krakówbhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp Szkolenia Kraków bhp

 

 

 

« Powrót