Czy w zakładzie pracy powinna znajdować się apteczka?

Czy w zakładzie pracy powinna znajdować się apteczka?

A co w apteczce powinno się znaleźć?

Jakie są zasady usytuowania apteczek?

Zagłębiając się w przepisy bhp w § 44 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2011 nr 173 poz.1034) znajdziemy zapis, który narzuca na pracodawców obowiązek zapewnienia w zakładzie pracy sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy, czyli apteczki, oczywiście odpowiednio wyposażone. Należy też pamiętać, że apteczki powinny znajdować się w każdym wydziale lub oddziale zakładu.  Oczywiście ilość i wyposażenie apteczek powinna zostać ustalona z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę nad pracownikami z uwzględnieniem specyfiki zakładu pracy, rodzajów i częstotliwości zagrożeń oraz wypadków.

Dodatkowo zapewniona powinna być obsługa apteczek (punktów medycznych), w każdym momencie działania zakładu przez osoby do tego celu wyznaczone i przeszkolone (§ 44 ust. 3).

Nie możemy też zapomnieć, że przy każdej z apteczek należy udostępnić pracownikom instrukcje udzielania pierwszej pomocy (najlepiej skrócone i obrazkowe), z których będą mogli skorzystać wszyscy pracownicy w razie potrzeby oraz listę osób do udzielania pierwszej pomocy, aby wiedzieli, do kogo mogą się zgłosić po pomoc.

Pamiętajmy też, aby wszystkie znajdujące się na terenie zakładu pracy apteczki były odpowiednio oznaczone zgodnie z Polską Normą oraz żeby znajdowały się w miejscach łatwo dostępnych dla pracowników.

A co z wyposażeniem apteczki?

Poniżej znajdą Państwo minimum, które powinno znaleźć się w apteczce:

 

 

 
 1. Opatrunki sterylne różnej wielkości
 2. Bandaże dzianinowe i elastyczne
 3. Plaster opatrunkowy
 4. Plastry na drobne zranienia
 5. Chusta opatrunkowa
 6. Chusta trójkątna
 7. Koc ratowniczy
 8. Rękawiczki jednorazowe
 9. Aparat do oddychania usta usta
 10. Nożyczki z zaokrąglonymi końcami
 11. Środek dezynfekujący (nieobowiązkowo)
 12. Instrukcja udzielenia pierwszej pomocy
 13. Spis zawartości
 14. Lista osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy

A gdzie apteczki powinny być usytuowane?

Oczywiście w miejscach łatwo dostępnych tak, aby każdy z pracowników mógł w razie wypadku szybko z nich skorzystać, ale pamiętać musimy, aby zabezpieczyć je przed kradzieżą, bo może się okazać, że w chwili, gdy będziemy potrzebowali pobrać środki do udzielania pierwszej pomocy apteczki nie będzie. Dlatego najlepiej umieścić apteczkę w miejscu ogólnodostępnym, dobrze widocznym, ale pod kontrolą wyznaczonego pracownika np. recepcja, portiernia, pomieszczenie ochrony. Warto też umieścić apteczkę w okolicy stanowisk pracy, na których dochodzi do częstych wypadków tak, aby pracownicy nie mieli do niej za daleko.

Alpha Outsourcing

« Powrót