Projekty ZUS

Kolejny projekt związany ze szkoleniami bhp i specjalistycznymi finansowany przez ZUS już za nami.

W tym roku udało nam się przeszkolić 598 osób w ramach szkolenia okresowego bhp i 497 osób ramach szkoleń specjalistycznych bhp.

Czekamy na następna edycję projektu w roku 2024.