Oferta

Start . Oferta

RZETELNIE I TERMINOWO

Wykonujemy zadania

Nasi specjaliści podzielą się swoją wiedzą i uczciwie doradzą w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP. Przeprowadzą kontrolę warunków pracy oraz dokonają przeglądów obiektów, by w porę ustrzec wszystkich przed potencjalnym zagrożeniem.

Wybierając usługi Alpha Bezpieczeństwo Pracy, zyskasz kompleksową obsługę swojej firmy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zależy nam, aby zabezpieczyć pracodawców przed odpowiedzialnością za ewentualne naruszenia i uchronić ich przed koniecznością wypłacania wysokich odszkodowań.

Natomiast pracownikom chcemy zapewnić bezpieczną i spokojną pracę, jak również uświadomić, że dbałość o własne bezpieczeństwo nie kończy się po 8 godzinach pracy, a ignorowanie zasad i zagrożeń to prosta droga do nieszczęścia. Pamiętaj! Masz tylko jedno życie. Szanuj je!

Zarezerwuj termin szkolenia lub zleć nam
obowiązki służby BHP

DZIAŁAMY DLA WSPÓLNEJ SPRAWY

Co zyskasz w ramach stałej obsługi?

 • przejęcie obowiązków służby BHP i stały nadzór w ramach wykonywania zadań,
 • szkolenia wstępne i okresowe w zakresie BHP dla pracodawców i pracowników,
 • szkolenia osób wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji,
 • bieżące informowanie o zmianach w przepisach prawa pracy dotyczących BHP,
 • ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z występowaniem czynników szkodliwych w środowisku pracy,
 • opracowanie wymaganych instrukcji BHP, ppoż. oraz pierwszej pomocy,
 • stałą kontrolę warunków pracy oraz przestrzegania przepisów BHP i ppoż. w zakładzie,
 • sporządzanie dokumentacji wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie BHP,
 • prowadzenie rejestrów: szkoleń, wypadków,
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
 • przeprowadzanie przeglądów pomieszczeń, stanowisk pracy oraz zgłoszenie pracodawcy wniosków w celu likwidacji stwierdzonych zagrożeń,
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz dobór najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami,
 • udział w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • występowanie przed organami Państwowej Inspekcji Pracy w postępowaniu kontrolnym i pokontrolnym.